Làm đẹp

Làm đẹp

Làm đẹp

Kem chống nắng chỉ có hiệu quả trong vòng 6 giờ. Qúa thời gian đó kem chống nắng bị trôi dần, hiệu quả chống nắng không còn nữa. ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Bôi lại kem chống nắng có cần rửa mặt không?